СУБСИДІАРНА (ДОДАТКОВА) ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, що це такє та як вона застосовується?

СУБСИДІАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Належні суб’єкти

РОЗ'ЯСНЕННЯ

Субсидіарна відповідальність (додаткова вдповідальність іншої особи) викладена в ст.619 Цивільного кодексу. Для того щоб прод'явити вимогу до іншої особи, треба пред'явити вимогу до боржника. І тільки в тому випадку, якщо боржник відмовиться задовільнити вимогу креитора, або якщо в розумний строк не отримано відповіді, в такому віпадку, кредитор може пред'явити заволення цієї вимоги в повному об'ємі до особи, яка несе субсидіарну відповідальність, яка покладається засновників (учасників, акціонерів) або інших осіб, у тому числі керівника, при наявності підтвердження вини зазначених осіб у доведенні юридичної особи (боржника у справі про банкрутство) до стану неплатоспроможності (постанова ВС від 30.10.2019 у справі №906/904/16). У справах про банкрутство, такий вид відповідальності є самостійним цивільно-правовим.

Суб’єктами притягнення до субсидіарної відповідальності за доведення до банкрутства ст.61 КзПБ визначає засновників (учасників, акціонерів) або інших осіб, у тому числі керівника боржника.


Терміна «особа, що контролює боржника» кодекс не містить.

Стаття визначає як конкретних суб’єктів, які мають бути перевірені на доведення боржника до банкрутства, а саме: засновників (учасників, акціонерів) та керівника боржника, так і «інших осіб», наприклад власника майна або головного бухгалтера.

Невизначення вичерпного переліку суб’єктів дає право на широкий судовий розсуд щодо дослідження доказів і визначення належних суб’єктів субсидіарної відповідальності.

Виключно повноваження ліквідатора, зверненутися до господарського суду для застосування (покладення) субсидіарної відповідальності (постанова ВС від 30.10.2019 у справі №906/904/16). Саме ліквідатор уповноваженний у ліквідаційній процедурі банкрутства, приймає у своєвідання майно боржника, забезпечити його збереження та виконувати функції щодо управління та розпорядження майном банкрута.

При цьому кредитори не мають права звертатися з такими заявами, що не зовсім відповідає інтересам захисту їхніх прав.

Питання розгляду госпсудом заяви про застосування субсидіарної відповідальності відбувається виключно в ліквідаційній процедурі.


Якщо в результаті реалізації коштів недостатньо для задоволення вимог кредиторів, то в ліквідатора виникає право на пред’явлення субсидіарної вимоги.

Виключно з наявністю такого права пов’язаний розмір субсидіарної вимоги. Це різниця між сумою вимог кредиторів і ліквідаційною масою. Крім того, витрати в ліквідаційній процедурі не є кредиторськими вимогами, а тому такі витрати не можуть бути задоволені за рахунок третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов’язаннями боржника у зв’язку з доведенням його до банкрутства. Субсидіарна відповідальність за доведення до банкрутства може бути покладена тільки для задоволення вимог кредиторів (постанова ВС від 20.03.2019 у справі №5024/980/2011).

Ліквідатор подає таку заяву не раніше, ніж після завершення реалізації об’єктів ліквідаційної маси та розрахунків із кредиторами в разі недостатності коштів для повного погашення кредиторської заборгованості банкрута (постанова ВС від 30.10.2019 у справі №906/904/16).

Обов’язковою умовою субсидіарних вимог у процедурі банкрутства є те, що їх стягують лише у випадках доведення до банкрутства. Іншої підстави для застосування субсидіарної відповідальності кодекс не визначає, що відрізняє її від солідарної відповідальності керівника боржника. Це різні види цивільно-правової відповідальності, що застосовуються в процедурах банкрутства.

Чинне законодавство не пов’язує можливість покладення субсидіарної відповідальності на третіх осіб з наявністю вироку в кримінальній справі стосовно таких осіб при встановленні в їхніх діях (бездіяльності) кримінального правопорушення (постанова ВС від 9.10.2019 у справі №910/21232/16).

Це дуже важливо, тому що притягнення до такого виду цивільно-правової відповідальності не може бути загальмовано пов’язаністю з доведенням вини при притягненні до кримінальної відповідальності з майже таких самих підстав.

Доведення до банкрутства для покладення субсидіарної відповідальності має відбуватися на підставі документів та фактичних даних, здобутих у процедурах банкрутства.




0 просмотров0 комментариев

Недавние посты

Смотреть все