ДОБРОГО ДНЯ, ШАНОВНИЙ КЛІЄНТЕ!

    Для того, щоб здійснити прийняття Вашого замовлення на нашому сайті та виконати замовлення, Вам, шановний клієнте, потрібно підтвердити своєю згодою, на нашу пропозицію надати свої послуги, шляхом здійснення оплати на наш рахунок, зазначенний внизу договору, тобто акцептувати договір публічної оферти. 

     Публічна оферта - це пропозиція, що містить усі істотні умови майбутнього договору, в якій виражається воля особи, яка її зробила, укласти договір на вказаних умовах з будь-якою особою, яка відгукнеться. Публічній оферті не притаманна така ознака, як адресність пропозиції, тому що вона звернена не до конкретних осіб, а до будь-кого, хто виявить бажання укласти запропонований договір.

ОПЛАТА ТА ДОСТАВКА ПОСЛУГ
ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ (ОФЕРТИ) 

на замовлення, купівлю-продаж послуг ПП ЮК "ЮрІннаКоМ"

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)
на замовлення, купівлю-продаж послуг ПП ЮК "ЮрІннаКоМ"

 

       Цей договір є офіційною та публічною пропозицією Продавця укласти договір купівлі-продажу Товару, представленого на сайті Інтернет-послуг https://lawinnacom.net. Даний договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх покупців незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець) без надання переваги одному покупцю перед іншим. Шляхом укладення цього Договору покупець в повному обсязі приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати послуг, доставки послуг, повернення послуг, відповідальності за недобросовісне замовлення та усі інші умови договору. Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки «Підтвердити», "АКЦЕПТУВАТИ" на сторінці оформлення замовлення в любому Розділі і отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді.


1. Визначення термінів

1.1. Публічна оферта (далі - «Оферта») - публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу послуги дистанційним способом (далі - «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті.

1.2. Послуга – об'єкт угоди сторін, який був обраний покупцем на сайті  або вже придбаний Покупцем у Продавця дистанційним способом.

1.3. Інтернет – сайт Продавця за адресою www.  https://lawinnacom.net, створений для укладення договорів роздрібної та оптової купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця із запропонованим Продавцем описом послуг за допомогою мережі Інтернет.

1.4. Покупець – дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, отримує інформацію від Продавця, розміщує замовлення щодо купівлі послуги, що представлена на сайті Інтернет-послуг для цілей, що не пов'язані зі здійсненням підприємницької діяльності, або юридична особа чи фізична особа-підприємець.

1.5. Продавець – Приватне підприємство «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "ЮрІнна КоМ» (ідентифікаційний код 44642585), юридична особа, яка створена і діє відповідно до чинного законодавства України, місцезнаходження якої: 02034, Україна, м. Київ, вул. Градинська, а/с 7.


2. Предмет Договору

2.1. Продавець зобов’язується надати послугу чи вчинити дію, Покупцю Послуги, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Послугу чи дію на умовах цього Договору.

2.2. Датою укладення Договору-оферти (акцептом оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняттям Покупцем умов Договору вважається дата заповнення Покупцем форми замовлення, розташованої на сайті Інтернет-послуг, за умови отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді. У разі необхідності, за бажанням Покупця, Договір може бути оформлений у письмовій формі.

3. Оформлення Замовлення

3.1. Покупець самостійно оформлює замовлення Інтернет-послуги через форму Замовлення, або зробивши замовлення електронною поштою чи за номером телефону, вказаним в розділі контактів Інтернет-послуг.

3.2. Продавець має право відмовитися від передання замовлення Покупцеві у випадку, якщо відомості, вказані Покупцем під час оформлення замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності.

3.3. При оформленні замовлення на сайті Інтернет-магазину Покупець зобов'язується надати наступну обов’язкову  інформацію, необхідну Продавцю для виконання замовлення:

3.3.1. прізвище, ім'я Покупця;

3.3.2. адреса, за якою слід доставити листи відповіді від фінсових компаній, Суду та інших контролюючих чи виконавчих органів;

3.3.3. контактний телефон.

3.3.4. Ідентифікаційний код, паспортні дані, для підготовки листів та заяв для фінансових компаній та суду чи інших органів;.

3.4. Найменування, кількість, послуг, ціна обраного Покупцем послуг вказуються в прайс-листі, який надається Покупцю на сайті Інтернет-послуг на його вимогу  перед здійсненням факту оплати та виставляється покупцю рахунок-фактуру.

3.5. Якщо будь-якої із Сторін договору необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у іншій Стороні. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Покупцю при покупці послуги в інтернет.

3.6. При оформленні замовлення через оператора Продавця (п. 3.1. Цієї Оферти) Покупець зобов'язується надати інформацію, зазначену в п. 3.3 – 3.4. цієї Оферти.

3.7. Ухвалення Покупцем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних в реєстраційну форму на сайті Інтернет-магазину або при оформленні Замовлення через оператора. Після оформлення Замовлення через Оператора дані про Покупця вносяться до бази даних Продавця.

3.8. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.

3.9. Укладаючи Договір, тобто акцептуючи умови даної  пропозиції (запропоновані умови придбання послуги), шляхом оформлення Замовлення, Покупець підтверджує наступне:

а) Покупець цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти);

б) він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних, дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням договору Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України "Про захист персональних даних", про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця з метою виконання замовлення Покупця. Обсяг прав Покупця, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" йому відомий і зрозумілий.

4. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ДОГОВОРУ

4.1. Договір укладається між Виконавцем і Замовником послуг у формі договору приєднання.

4.2. Перелік і вартість надання Послуг розміщені на Сайті за посиланням https://lawinnacom.net.

5. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Замовник зобов’язаний

5.1.1. Своєчасно здійснювати оплату за отриману послугу.

5.1.2. Самостійно нести ризик можливих несприятливих для нього наслідків використання чи невикористання отриманої послуги.

5.2. Виконавець зобов’язаний

5.2.1. Надавати послуги відповідно до умов цього Договору і всіх документів, на які він посилається.

5.2.2. Надавати консультації з питань, що виникають у Замовника у зв'язку з наданням йому послуг.

5.3. Сторони зобов’язані:

5.3.1. Виконувати положення цього Договору.

5.3.2. Не поступатися своїми правами і обов'язками цього Договору на користь третьої сторони без згоди іншої Сторони.

6. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

6.1. Виконавець надає Послуги з Договору відповідно до законодавства України.

6.2. Надання Послуг Замовнику починається з дня узгодження умов співпраці і може бути припинене тільки на умовах, передбачених у Договорі.

6.3. Виконавець направляє Замовнику рахунок на оплату Послуг на електронну пошту або іншим способом, обумовленим під час узгодження умов співпраці.

6.4. Замовлення послуги є згодою Замовника оплатити послугу відповідно до цін, що діють на день початку виконання замовлення.

6.5. Виконавець має право припинити надання послуги у випадку, якщо Замовник не виконав оплату у домовлений термін або не виконав інші свої зобов’язання за Договором.

6.6. У разі, якщо Замовник є юридичною особою, після надання Послуг Виконавець складає Акт про надані послуги. Належно оформлені Рахунок на оплати Послуги та Акт виконаних робіт передаються Замовникові.

6.7. Якщо Виконавець не отримав від Замовника письмових обґрунтованих претензій в період 30 (тридцяти) днів з дати надання послуг, послуги вважаються наданими у повному обсязі.

7. ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

7.1. Вартість послуг встановлюється у гривнях згідно з тарифами, наведеними за посиланням https://lawinnacom.net.

7.2. Оплата Послуг Виконавцем означає ознайомлення та повну згоду Замовника з умовами цього Договору.

7.3. При оформленні Замовником платіжних документів в розділі "Призначення платежу" обов'язкове посилання на номер рахунку виставленого Виконавцем.

7.4. Повернення коштів виконується у таких випадках:

7.4.1. Відмова від замовлення до узгодження умов співпраці;

7.4.2. Переплата (повертається надлишок).

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором Виконавець і Замовник несуть відповідальність відповідно до умов даного Договору та чинного законодавства України.

8.2. Виконавець не несе відповідальності за втрати Замовника, що відбуваються прямо або побічно з причин непереборної сили, а також з причин, що знаходяться поза сферою розумного контролю з боку Виконавця.

8.3. Виконавець не відповідає за збиток, прямий або непрямий, понесений Замовником від використання або неможливості використання послуг Виконавця.

9. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

9.1. Сторони звільняються від часткового або повного виконання своїх обов'язків у випадку виникнення обставин непереборної сили, які неможливо передбачити або можна передбачити, але не можна попередити (війна, блокада, військові дії, громадські заворушення, саботаж, терористичні акти, стихійні лиха, пожежі), та при настанні обставин юридичного форс-мажору (рішення органів державної влади).

9.2. Сторона, для якої стало неможливим виконання обов'язків за цим Договором через дію обставин форс-мажору, повинна в 10-денний строк повідомити іншу Сторону рекомендованим листом про початок, а потім про закінчення дії цих обставин.

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір набирає чинності після настання  попередньої згоди та нажаттям кнопки Підтвердити ( акцептування)  та попередньої оплати послуг на рахунок компанії та діє до повного виконання зобовʼязань сторін.

10.2. Сторони зберігають за собою право розірвати Договір у разі невиконання умов Договору іншою Стороною або при відсутності потреби в отриманні Послуги з боку Замовника, повідомивши про це іншу Сторону.

10.3. Виконавець зберігає за собою право розірвати Договір при здійсненні Замовником технічних або інших дій, не передбачених Договором, не санкціонованих Виконавцем, що призвели, або могли привести до спричинення збитків Виконавцю або третім особам.

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Виконавець має статус платника спрощенної системи оподаткування третьої групи відповідно до законодавства України.

                                             ФОРМА   ЗАМОВЛЕННЯ:


АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ:

ПП Юридична Компанія «ЮрІнна КоМ»

02034, Україна, м. Київ, вул. Градинська,

буд. 10а\129

п/р UA913204780000026009924914189,

МФО 320478, АТ Укргазбанк 

Код 44642585

тел. +38(067) 671-1-671 

Thanks for submitting!
 

Call 

+38(067) 671-1-671

Email 

Follow

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram