ЮРИДИЧНИМ ОСОБАМ

ПОСЛУГИ АРБІТРАЖНОГО КЕРУЮЧОГО

АРБІТРАЖНИЙ КЕРУЮЧИЙ (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор)

- УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ У ПРОЦЕДУРАХ БАНКРУТСТВА.

ВЕДЕ  НЕЗАЛЕЖНУ ПРОФЕСІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ.

Не є зацікавленою особою щодо боржника і кредиторів.

Законодавством передбачені, системні заходи, щодо надання профессійної допомоги антикризисного мененджера, на державному равні, всім субєктам госаодарювання.

Він має спеціальні знання та загальні основи, навики втілення концепції антикризового управління; має правові аспекти антикризового управління; економічні основи антикризового управління; антикризовий менеджмент.

ДОСУДОВА САНАЦІЯ

це система заходів щодо відновлення платоспроможності боржника. За досудовою санацією може звернутися засновник (учасник, акціонер) боржника, власник майна боржника, кредитор боржника, інші особи з метою запобігання банкрутству боржника шляхом вжиття cпеціальних заходів відповідно до законодавства до порушення провадження у справі про банкрутство.

 Метою проведення досудової санації є:

- добровільне врегулювання питань погашення заборгованості між кредиторами та боржником,

- досягнення взаємовигідних умов щодо врегулювання заборгованості;

- використання недорогої процедури врегулювання заборгованості;

- забезпечення процесуально економного механізму врегулювання заборгованості боржника;

- забезпечення справедливого задоволення вимог кредиторів;

- запобігання порушенню прав кредиторів під час погашення їх грошових вимог;

- встановлення додаткових гарантій для кредиторів щодо задоволення їх грошових вимог;

- збереження господарюючого суб'єкта та його господарської діяльності.

Текст викладено у відповідності до Кодексу з процедур банкрутства.

Особливості банкрутства сільськогосподарських підприємств

  Під сільськогосподарськими підприємствами розуміються юридичні особи, основним видом діяльності яких є:

- вирощування (виробництво, виробництво та переробка)

- сільськогосподарської продукції, виручка від реалізації не менше 50 відсотків загальної суми виручки. 

              Також застосовуються до

- рибних господарств, риболовецьких колгоспів, не менше 50 відсотків загальної суми виручки.

      У разі продажу об’єктів нерухомості, що належало до цілей використання такого аідприємства, що визнано банкрутом,   переважне право на придбання належить сільськогосподарським підприємствам і фермерським господарствам, розташованим у даній місцевості.

   У разі ліквідації сільськогосподарського підприємства у зв’язку з визнанням його банкрутом, рішення щодо земельних ділянок, які є власністю такого підприємства, надані йому в постійне чи тимчасове користування, у тому числі на умовах оренди, приймається відповідно до Земельного кодексу України.

 При введенні процедури розпорядження майном боржника аналіз фінансового становища сільськогосподарського підприємства повинен проводитися з урахуванням сезонності сільськогосподарського виробництва та його залежності від природно-кліматичних умов, а також можливості задоволення вимог кредиторів за рахунок доходів, які можуть бути одержані сільськогосподарським підприємством після закінчення відповідного періоду сільськогосподарських робіт.

  Рішення про звернення з клопотанням до господарського суду про санацію сільськогосподарських підприємств приймається комітетом кредиторів за участю представника органу місцевого самоврядування.

   Санація сільськогосподарського підприємства вводиться на строк ( НЕ БІЛЬШЕ 15 МІСЯЦІВ )до закінчення відповідного періоду сільськогосподарських робіт з урахуванням часу, необхідного для реалізації вирощеної (виробленої, виробленої та переробленої) сільськогосподарської продукції. Зазначений строк не може перевищувати п’ятнадцяти місяців.

Текст викладено у відповідності до Кодексу з процедур банкрутства.

  

Судові процедури, які застосовуються щодо боржника

1. Щодо боржника застосовуються такі судові процедури банкрутства:
розпорядження майном боржника;
мирова угода;
санація (відновлення платоспроможності) боржника;
ліквідація банкрута.
2. Санація боржника або ліквідація банкрута здійснюється з дотриманням вимог законодавства про захист економічної конкуренції.
3. Залежно від категорії боржника, виду його діяльності та наявності у нього майна господарський суд застосовує загальний, спеціальний або спрощений порядок провадження у справі про банкрутство.
Загальний порядок передбачає застосування процедури розпорядження майном з подальшим переходом до процедур санації, ліквідації або мирової угоди.
Спеціальний порядок передбачає залучення до участі у справі додаткових учасників, продовження строків санації, збігу процедур розпорядження майном та санації.
Спрощений порядок застосовується під час ліквідації банкрута без застосування процедур розпорядження майном та санації.
4. Боржник, щодо якого були застосовані судові процедури банкрутства, вважається особою, що не має неврегульованих грошових зобов’язань.

Текст викладено у відповідності до Кодексу з процедур банкрутства.

Скільки коштують процедури Банкрутства ?

Звернення до суду із заявою про банкрутство досить не дешеве задоволення. Так, окрім судового збору, який складає 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (у 2020 році це буде 20270,00 грн), заявник повинен надати докази авансування винагороди арбітражному керуючому трьох розмірів мінімальної заробітної плати за три місяці виконання повноважень (з 01.01.2020 - 14172,00 грн на місяць). Заявник здійснює авансування на депозитний рахунок господарського суду, який розглядає справу, до моменту подання заяви про відновлення відкриття провадження у справі (п. 2. ст. 30 Кодексу).

Отже, за нехитрим підрахунком, для звернення до суду з заявою про ініціювання процедури банкрутства юридичної особи 2020 році слід буде викласти 62 786 грн.

2. У відповідності до ЗУ про "Судовий збір":

БОРГИ,

ЯКІ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ СПИСАННЮ - ШКОДА ЗАВДАНА

КАЛІЦТВОМ, АЛІМЕНТИ, ЄСВ

Стаття 125 Кодексу України з процедур банкрутства. Борги, що не підлягають реструктуризації

1. Не підлягають реструктуризації борги боржника щодо сплати аліментів, відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи, щодо сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та щодо сплати інших обов’язкових платежів на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

2. Податковий борг, що виник протягом трьох років до дня постановлення ухвали про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність боржника, визнається безнадійним та списується у процедурі реструктуризації боргів боржника.

3. План реструктуризації боргів боржника затверджується господарським судом лише після повного погашення боргів боржника щодо сплати аліментів, відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи, щодо сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та щодо сплати інших обов’язкових платежів на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, якщо така заборгованість існує.

Мораторій на задоволення вимог кредиторів

1. Мораторій на задоволення вимог кредиторів - зупинення виконання боржником грошових зобов’язань і зобов’язань щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), термін виконання яких настав до дня введення мораторію, і припинення заходів, спрямованих на забезпечення виконання цих зобов’язань та зобов’язань щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), застосованих до дня введення мораторію.

2. Мораторій на задоволення вимог кредиторів вводиться одночасно з відкриттям провадження (проваджень) у справі про банкрутство, про що зазначається в ухвалі господарського суду. Ухвала є підставою для зупинення виконавчого провадження. 

3. Протягом дії мораторію на задоволення вимог кредиторів:

- забороняється стягнення на підставі виконавчих та інших документів, що містять майнові вимоги, у тому числі на предмет застави, 

- забороняється виконання вимог, на які поширюється мораторій;

 - не нараховується неустойка (штраф, пеня), не застосовуються інші фінансові санкції за невиконання чи неналежне виконання зобов’язань із задоволення всіх вимог, на які поширюється мораторій;

 - зупиняється перебіг позовної давності на період дії мораторію;

- не застосовується індекс інфляції за весь час прострочення виконання грошового зобов’язання, три проценти річних від простроченої суми тощо.

4. Мораторій на задоволення вимог кредиторів застосовується до вимог кредиторів щодо відшкодування збитків, що виникли через відмову боржника від виконання правочинів (договорів) у процедурі санації, у порядку, передбаченому цим Законом.

5. Дія мораторію на задоволення вимог кредиторів не поширюється на вимоги поточних кредиторів; на виплату заробітної плати та нарахованих на ці суми страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування; відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю та життю громадян; на виплату авторської винагороди, аліментів, а також на вимоги за виконавчими документами немайнового характеру, що зобов’язують боржника вчинити певні дії чи утриматися від їх вчинення.

Дія мораторію не поширюється на задоволення вимог кредиторів у разі одночасного задоволення вимог кредиторів у процедурі розпорядження майном керуючим санацією згідно з планом санації або ліквідатором у ліквідаційній процедурі в порядку черговості, встановленому цим Законом.

7. Дія мораторію припиняється з дня закриття провадження у справі про банкрутство.

8. Активи боржника, які перебувають у податковій заставі, можуть бути звільнені господарським судом з податкової застави, про що виноситься ухвала у судовому засіданні за участю органу доходів і зборів.

Текст викладено у відповідності до Кодексу з процедур банкрутства.

 
ЯЩО У ВАС ВИНИКЛИ ЗАПИТАННЯ, БУДЬ ЛАСКА ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО НАШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ З ПРОЦЕДУР БАНКРУТСТВА!

ЗАЛИШИТИ
ЗАЯВКУ МОЖНА
ТУТ НА САЙТІ
АБО
за тел: +38(067)671-1-671

ФОРМА ЗАМОВЛЕННЯ:

Натискаючи на кнопку ВІДПРАВИТИ Ви погоджуєтесь з політикою обробки персональних даних

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
Thanks for submitting!